• moodywithoutmusic

Achter de schermen in onze controlekamer


Terwijl de beta-bugs nog vrij rondvliegen, zijn we van start gegaan in een nieuw tijdperk van War Stories Radio Live. Het motto 'You Show Love, You Get Love' zal nu nog meer naar voren komen nu we de mogelijkheid hebben onder andere meer airplay en andere promo-services aan kunnen bieden.


Uiteraard blijft het inzenden van je muziek als (opkomende) artiest bij ons ten aller-tijde gratis om zodoende airplay te krijgen tijdens de 'Rotation' shows. Daarnaast kan je nu ook gebruik maken van ons netwerk door o.a je muziek te laten plaatsen op 50+ forums & stations met daarnaast een groot aantal DJ's, uitgevers en andere key-contacten uit de industrie. #YourNetworkIsYourNetworth


#achterdeschermen #controlekamer #radio
While the beta bugs are still flying around freely, we started a new era of War Stories Radio Live.


The motto 'You Show Love, You Get Love' will now come to the fore even more now that we have the opportunity to offer more airplay and other promotional services, among other things.


Of course, submitting your music as an (upcoming) artist will always be free with us in order to get airplay during the 'Rotation' shows.


In addition, you can now also use our network by, among other things, having your music posted on 50+ forums & stations with a large number of DJs, publishers and other key contacts from the industry. #YourNetworkIsYourNetworth

3 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

©2020 by War Stories Radio Live. ®IBJ020